CK SPORT - RNDr.Martin Václavík

Lyžování v Alpách ,poznávací zájezdy,cyklozájezdy

Vsetín,Horní náměstí 3,755 01
602 727 799, IČ: 10648356

cksport.vaclavik@seznam.cz

 

Cestovní kancelář SPORT-Václavík                  
RNDr. Martin Václavík –majitel CK                      
Adresa: Růžďka u Vsetína 375,756 25 
IČ:  10648356  ,DIČ: CZ-5906251087
Tel:  602 727 799
e-mail: cksport.vaclavik@seznam.cz        
www.cksport-vaclavik.cz
Cestovní kancelář je pojištěna dle zákona u ČPP

U všech prezentovaných zájezdů jsem schopen zajistit kategorii ubytování podle požadavků klienta,není tedy nutné volit jen uvedený typ jednoduchého ubytování,který je v daném typu zájezdu popsán. Stejně tak upravím dle požadavků klienta rozsah zájezdu,program,navštívená místa.Poznávací zájezdy organizuji již 25.sezonu.Jsem připraven uskutečnit poznávací zájezdy prakticky po celé Evropě .

SICÍLIE/sopka Etna/+LIPARSKÉ OSTROVY+Pompeje/Vesuv/+Elba
12 denní poznávací zájezd pro turisty i cyklisty,9 nocí /3 noční přejezdy/                                               
cestou zpět lze vypustit Elbu/pak jen 2 noční přejezdy a 11 dní/
Cena:  9 990 Kč  za osobu                       Termín: květen až  září  dle dohody
Pobytová místa: Ubytování na pobřeží Sicílie u moře poblíž Taorminy,případně na pobřeží přímo proti Liparským ostrovům.Podnikneme výlet lodí na ostrov Vulcano/za úhradu v EUR/.Raritou ostrova je mimo jiné přírodní bahenní koupel v sirném bahně.Pláže jsou oblázkové  i písečné/černý sopečný písek/.Ostrovu dominuje vyhaslá sopka s kráterem Gran Cratere.Při pobytu na Sicílii lze uskutečnit výlety lodí také na další ostrovy,např.na ostrov s jedinou pravidelně činnou sopkou v Evropě-STROMBOLI.Cestou zpět zastávka na ostrově Elba.
Program: : 1.den-odjezd v ranních hodinách odjezd přes Rakousko do Itálie,noční přejezd.
2.den-dojezd do oblasti  Neapole,prohlídka Pompejí,dle časových možností návštěva kráteru sopky Vesuv s pěší procházkou,nocleh v oblasti Sorrenta.3.den-průjezd jižní Itálií s překrásnou přírodou Kalábrie,odpoledne přejezd na Sicilíi,ubytování,nocleh.4.den-volný program,odpočinek u moře,koupání,nocleh.5.den-celodenní výlet na Liparské ostrovy-na ostrov Vulcano,prohlídka městečka Vulcano,návšteva sirných koupelí, výstup k vyhaslému kráteru Vulcanello,případně i na Gran Cratere, návštěva Udolí příšer,návrat na Sicílii do místa ubytování,nocleh.6.den-prohlídka města Taormina-unikátní město na skále,považované za nejkrásnější město Sicílie,římský amfiteatr,výhledy na sopku ETNA,koupání,nocleh.7.den-výjezd na sopku Etna,prohlídka jejího okolí,pro případné zájemce a dle aktuální situace možnost výstupu ke kráteru,návrat do místa ubytování,nocleh. 8.den-pobyt u moře,volný program,možnost fakultativních lodních výletů na Liparské ostrovy ,.9.den-výlet do města Messina –přístavní město,katedrála,orloj,odpoledne koupání,pobyt u moře,pro zájemce lodní výlety,nocleh.10.den-dopoledne volný program,odpoledne  odjezd na cestu zpět,noční přejezd do Piombina.11.den-celodenní výlet na ostrov Elba,prohlídka městečka Portoferraio,návštěva Napoleonova muzea,koupání,večer odjezd,noční přejezd.12.den- v odpoledních hodinách návrat do ČR. 
Ubytování: 9nocí ve vlastních stanech v kempech.              Stravování: Vlastní vaření .
Cena zahrnuje: Dopravu zájezdovým busem ,ubytování 9x ve vlastních stanech,trajekt na Sicílii ,průvodce,dopravu kol ve vozíku.

ŘECKO-velký poznávací okruh                                                
12 denní poznávací zájezd                                       
Termín:  dle dohody 
Cena : 12 880 Kč
Program: 1.den – odjezd v odpoledních hodinách, přejezd přes Rakousko a  Itálii,noční přejezd.2.den-cca 5 hodinová zastávka v San Marinu,nebo jiném místě dle dohody, přejezd do Brindisi, noční trajekt z Brindisi do Řecka-možnost přespání na sklopných sedačkách na trajektu,nebo ve 4 lůžkových kajutách . 3.den –ráno dojezd do přístavu Igoumenitsa,přejezd do Olympie,prohlídka památek,včetně Stadionu,přejezd do Tolo, ubytování,nocleh. 4.den –  volný program,  odpočinek u moře, koupání. 5.den – celodenní výlet s návštěvou Mykén (Kyklopské zdivo, šachtové hroby, Lví brána), návštěvou Epidauru (divadlo, muzeum), návštěva Nauplionu (hrad na souši i na ostrově v moři), návrat do Tolo,nocleh. 6.den – volný program, koupání,nocleh. 7.den –celodenní výlet napříč Peloponesem do Kalamaty a Sparty 8.den – odjezd z Tolo, prohlídka Korintského průplavu, příjezd do Atén, prohlídka Akropole, muzea, okružní jízda městem, v podvečer odjezd zpět do Tolo. 9.den – volný program.10.den-odjezd z Tolo , návštěva Delf (věštírna, klenotnice městských států, stadion),přejezd do přístavu Igoumenitsa,noční trajekt do Brindisi.11.den –ráno vylodění v Brindisi, přejezd Itálií s 5-8 hodinovou zastávkou dle dohody cestou /Ravenna,Benátky apod/,noční přejezd. 12. den – dojezd v podvečerních hodinách.
Ubytování: V Tolo 7x v kompletně vybavených bytech, 2x2 lůžkové pokoje s příslušenstvím/WC,sprchový kout,vybavený kuchyňský kout pro vlastní vaření/.Na trajektech budou k dispozici sedačky se sklopnými sedadly. Za cca 300-500 Kč na osobu a cestu v jednom směru je možno si přikoupit lehátko ve 4 místné kajutě.
Stravování: V Tolo jsou v bytech kompletně vybavené kuchyně, možnost vaření z vlastních zásob,nebo potravin nakoupených v Řecku/ceny cca 1,5 vyšší než u nás/. Dále je možnost zakoupení občerstvení v autobusu. V Tolo je možno objednat večeře v restauraci poblíž místa ubytování (cena pro skupinu více než 20 osob je cca 220 Kč za osobu a večeři).
Doprava: Zahraničním autobusem  s videem, lednicí, klimatizací, možností zakoupení občerstvení.
Cena zahrnuje: Dopravu, trajekt Brindisi-Igoumenitsa a zpět, 1x trajekt v Řecku, 7x ubytování v Tolo, průvodce.
Cena nezahrnuje pojištění, účastníci zájezdu se pojistí samostatně,nebo za příplatek cca 220 Kč připojistí účastníky CK .
Volitelné příplatky:Příplatek za lůžko ve 4 místné kajutě =cca 300 až 500 Kč v jednom směru.Příplatek za 1 večeři v Tolo= cca 220 Kč za osobu a večeři v místní taverně. 


FINSKO+ŠVÉDSKO+DÁNSKO+
ESTONSKO+LITEVSKO+LOTYŠSKO

9 denní poznávací zájezd
Termín: dle dohody
Cena:   15 760  Kč za osobu ve dvojlůžkovém pokoji s příslušenstvím v hotelu
            14 260 Kč při ubytování ve dvojlůžkových pokojích v levnějších hotelech
            13 360 Kč při ubytování ve 4 lůžkových pokojích v lux turistických ubytovnách
Při zkrácení zájezdu na 8 dní/vynechává se 1 nocleh a program v Lahti,viz 6.den/ by ceny
            byly  dle typu ubytování 14 560 Kč,13 460 Kč,  11 280 Kč         
Příplatek za večeře :  7x550 Kč=3850 Kč za osobu /7 večeří/
Program:
1.den-odjezd v dopoledních hodinách z ČR,nástupní místa dle potřeby a dohody ,noční    
          přejezd přes SRN do Rostocku na trajekt .
2.den-  ráno trajekt do Gedseru-cca 2.5 hod,přejezd Dánskem /možnost prohlídky Kodaně
          dle zájmu/, dojezd do místa ubytování Helsingoru,prohlídka města/zámek Kronborg-          
          dějiště Shakespearova Hamleta/,nocleh.
3.den-snídaně,krátký trajekt do Helsinborgu do Švédska,přejezd  přes Jonkoping a kolem  
           jezera Vattern  do Stockholmu,přejezd do Uppsaly-prohlídka tohoto univerzitního      
           města,návrat do Stockholmu,nocleh.
4.den-snídaně,okružní jízda po Stockholmu,prohlídka centra města,návštěva Vasa muzea a
           skanzenu,večer nalodění na trajekt do Finska,noční přejezd  trajektem do Turku,
           nocleh na trajektu ve  4 lůžkových kajutách .
5.den-snídaně na trajektu,vylodění v Turku,prohlídka města/Dóm,univerzita/,přejezd do
          Tampere,cestou návštěva přírodního národního parku Pyhajarvi,prohlídka Tampere,
           nocleh poblíž Tampere.
6.den-snídaně,odjezd do Lahti,prohlídka tohoto známého střediska zimních sportů,přejezd do
          Helsinek,exkurze do podniku,večerní návštěva města,nocleh.
7.den-snídaně,celodenní prohlídka hlavního města Finska/olympijský stadion-připomínka
          úspěchu Zátopkových z roku 1956,hala Finlandia,Dóm,hlavní protestantská katedrála
          ortodoxní Uspenská katedrála/,návštěva veletrhu,nocleh.
8.den-snídaně,odjezd na trajekt do Tallinu-prohlídka hlavního města
          Estonska,přejezd do Rigy-hlavního města Lotyšska,nocleh.
9.den-přejezd Polska ve směru Warszawa,Czestochova,dojezd do ČR  ve večerních     
          hodinách
Poznámka:Program lze po dohodě upravit.
Ubytování:6x v hotelech ve dvojlůžkových pokojích s příslušenstvím ,1x ve 4 lůžkových 
          kajutách na trajektu.
Stravování:6x snídaně v hotelových restauracích v místech ubytování,1x na trajektu.
           Večeře  7x za příplatek  3850 Kč.
Doprava:Zahraničním autobusem/Mercedes,MAN,DAF apod./.
Pojištění:Není v ceně.Účastníci se pojišťují samostatně.Základní pojištění nezahrnujeme do
            ceny,neboť dvojí druh pojištění nemá  význam.Pojišťovna vyplácí pouze jedno
           plnění.Peníze za základní pojištění by tedy  byly  vydány  zbytečně.
           Doporučujeme pojistit se rozšířeným pojištěním pro cesty a pobyt /cca 16-25 Kč
           na den.Vhodné je i pojištění na storno zájezdu ze zdravotních důvodů v ceně 1%
           z ceny zájezdu.
Cena zájezdu zahrnuje:Dopravu,ubytování,průvodce,trajekty.Nezahrnuje vstupy a pojištění. 

Ostrov KORSIKA
10 denní poznávací zájezd
Termín:   dle dohody
Cena:       9 430 Kč bez uvedených výletů 4. a  6. den
                9  930 Kč s uvedenými výlety po ostrově

* Bonifacio * Bastia * Corte * kaskády Anglais * výhledy na Monte Cinto, Monte d´Oro *
* fakultativně výlet korsickou železnicí do hor  *  koupání v moři i v bazénu *
* pobyt 7 nocí na jednom místě *
Program: 1.den-odjezd v poledních hodinách, noční přejezd přes Rakousko a severní Itálii,
                          dle časových možností brzy ráno prohlídka šikmé věže v Pise a jejího okolí,
                2.den-cca v 8.30 h nalodění na trajekt v Livornu, přejezd na Korsiku, kolem poledne
                          příjezd do Bastie, vylodění, odjezd do Canoniky, prohlídka dvou nejstarších
                          křesťanských kostelů na Korsice, archeologických vykopávek, odjezd do 
                          kempu, ubytování, nocleh,                                                   
                3.den-volný program u moře, nocleh,
                4.den-celodenní výlet do Corte–„srdce Korsiky“(prohlídka města), přejezd za město
                          Vizzavona, procházka kolem kaskád Anglais, večer návrat do kempu, nocleh,
                5.den-volný program u moře, nocleh,
                6.den-celodenní výlet podél pobřeží ostrova na jih do Bonifacia, cestou prohlídka
                          „janovské věže“  (strážní věže na pobřeží), výstup na hradisko Castello
                          d´Araggiu, prohlídka korkových dubů, dojezd do Bonifacia – „Gibraltaru
                          Korsiky“, výlet lodí na soukromý ostrov Fiatu Ile Cavallo, koupání, návrat
                          do Bonifacia, prohlídka města, v podvečer odjezd zpět do kempu, nocleh,
                7.den-volný program u moře, nocleh,                                                    
                8.den-pro zájemce fakultativní výlet korsickou železnicí do hor a pěší túra, pro
                          ostatní volný program u moře,případně společný výlet pro všechny do
                          St.Florent spojený s koupáním,návrat, nocleh,   
                9.den-dopoledne odjezd do Bastie, prohlídka města, odpoledne trajekt do Livorna,
                          přejezd do Florencie, kratší večerní prohlídka města, noční přejezd,
              10.den-příjezd do ČR v odpoledních hodinách.        
Ubytování: V kempu u moře ve 2-4  místných bungalovech s WC, sprchovým koutem,
                    vybavenou kuchyní. V kempu je k dispozici bazén, tenisové kurty, obchod, kino,
                   squash. Vedle kempu je hřebčín s jízdárnou. Pláž je hned vedle kempu, široká
                   80-100 m, pozvolná, písčitá.
Stravování: Z vlastních zásob, vaření ve vybavených kuchyních v bungalovech. Možnost
                   zajištění večeří v restauraci v kempu v ceně cca 550 Kč za osobu a večeři.
Doprava: Zájezdovým autobusem s lednicí, videem, možností zakoupení občerstvení.      
Cena zahrnuje: Dopravu,  7x nocleh ve 2až 4 místných bungalovech, 2x trajekt, výlety bez         
                         vstupů a jízdného na železnici, průvodce.  Cena nezahrnuje pojištění (lze
                         sjednat v ceně cca 18-24 Kč za den).


 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.